Magnetpulverprovning

Magnetpulverprovning är den oförstörande provningsmetod som kan påvisa icke synliga sprickor och andra skador på magnetiska material, t.ex. kolstål.