Penetrantprovning

Penetrantprovning är den oförstörande provningsmetod som kan påvisa icke synliga sprickor och andra skador på icke magnetiska material te.x. rostfritt stål.