Röntgen

Röntgenprovning är den typ av oförstörande provning där röntgenstrålning används för att upptäcka sprickor eller tillverkningsfel i svetsfogar och gjutgods.  En av fördelarna med röntgen är att vi får upp eventuella diskontinuiteter klart och tydligt på ett radiogram