ultraljud

Ultraljudsprovning

Ultraljudsprovning, oförstörande provningsmetod där ultraljud sänds genom ett material och fortplantar sig genom det i form av en riktad vågrörelse.

Ultraljudsprovning går att utföra på allt från gjutgods till svetsfogar.

 

20171113 161918163 IOS
IMG 1123